Tổ chức bộ máy

THỊ TRẤN LAO BẢO (thitranlaobao@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Nam Bí thư    
Nguyễn Văn Toàn CT.HĐND    
Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch